Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000intravilán11872 SGWaAP
0.135extravilán4231 SGWaAP
0.215zastavané_územie9219 SGWaAP
0.391katastrálne_územie27831 SGWaAP
0.427zastavaná11085 SGWaAP
0.454obytná_zóna9559 SGWaAP
0.468záhradkárska_osada5474 SGWaAP
0.503záplavové_územie955 SGWaAP
0.530pozemok829318 SGWaAP
0.538orná_pôda18067 SGWaAP
0.542zástavba34227 SGWaAP
0.555radová_zástavba5717 SGWaAP
0.565svahovitý_terén1603 SGWaAP
0.566lokalita441451 SGWaAP
0.570svahovitý2876 SGWaAP
0.570trvalý_trávnatý1363 SGWaAP
0.576inundačné_územie998 SGWaAP
0.582ochranné_pásmo15918 SGWaAP
0.583obec2027148 SGWaAP
0.583vodný_tok28955 SGWaAP
0.583zastavané1593 SGWaAP