Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000intervenčná_rádiológia458 SGWaAP
0.352cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.363radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.402nukleárna_medicína1490 SGWaAP
0.410rádiológia1924 SGWaAP
0.426kardiológia4412 SGWaAP
0.458hrudníková_chirurgia668 SGWaAP
0.478klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.494klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.494jednodňová_chirurgia2438 SGWaAP
0.495klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.505anestéziologická589 SGWaAP
0.509ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.513čeľustná_ortopédia467 SGWaAP
0.517vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP