Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000interpretka5223 SGWaAP
0.231speváčka145347 SGWaAP
0.291hudobníčka5387 SGWaAP
0.331skladateľka4649 SGWaAP
0.355muzikantka643 SGWaAP
0.395pesničkárka2120 SGWaAP
0.425textárka1553 SGWaAP
0.452herečka158109 SGWaAP
0.452umelkyňa20466 SGWaAP
0.456gitaristka1569 SGWaAP
0.467interpret57899 SGWaAP
0.473Taylor_Swift3136 SGWaAP
0.474Beyoncé6384 SGWaAP
0.476huslistka3262 SGWaAP
0.487Lady_Gaga5347 SGWaAP
0.490sopranistka4971 SGWaAP
0.492spevák181833 SGWaAP