Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000internacionalizmus2044 SGWaAP
0.367kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.379proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.439nacionalizmus26046 SGWaAP
0.446demokratizmus1136 SGWaAP
0.461kolektivizmus1831 SGWaAP
0.466marxizmus13099 SGWaAP
0.472boľševizmus3476 SGWaAP
0.472imperializmus6287 SGWaAP
0.473antikomunizmus1458 SGWaAP
0.485liberalizmus19638 SGWaAP
0.487šovinizmus3737 SGWaAP
0.489amerikanizmus622 SGWaAP
0.503národovectvo952 SGWaAP
0.504antifašizmus694 SGWaAP
0.507internacionálny1509 SGWaAP
0.507oportunizmus2274 SGWaAP
0.512totalitarizmus2624 SGWaAP
0.514čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.517konzervativizmus7677 SGWaAP
0.519humanizmus17405 SGWaAP
0.528globalizmus815 SGWaAP
0.529pacifizmus1171 SGWaAP
0.532nacionálny2577 SGWaAP
0.535ideológia68602 SGWaAP
0.543militarizmus1490 SGWaAP
0.546nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.549klérofašizmus410 SGWaAP
0.549európanstvo1030 SGWaAP
0.550anarchizmus1903 SGWaAP
0.550sionizmus4004 SGWaAP
0.552patriotizmus5238 SGWaAP
0.552marxistická6571 SGWaAP
0.552revizionizmus1308 SGWaAP
0.554vlastenectvo14382 SGWaAP
0.555marxistický3814 SGWaAP
0.561izolacionizmus1027 SGWaAP
0.562fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.569regionalizmus1156 SGWaAP
0.571sekularizmus3288 SGWaAP
0.573radikalizmus4674 SGWaAP
0.576nacizmus17825 SGWaAP