Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000internacionalista776 SGWaAP
0.423boľševik14514 SGWaAP
0.427reakcionár676 SGWaAP
0.430antikomunista1676 SGWaAP
0.438marxista5377 SGWaAP
0.453revizionista744 SGWaAP
0.461čechoslovakista1225 SGWaAP
0.479ľavičiar11215 SGWaAP
0.484menševik1073 SGWaAP
0.485ideológ6864 SGWaAP
0.485nacionalista17726 SGWaAP
0.486komunista120716 SGWaAP
0.487monarchista891 SGWaAP
0.492ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.496rusofil1831 SGWaAP
0.498oportunista2613 SGWaAP
0.501revolucionár13003 SGWaAP
0.501kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.506autonomista887 SGWaAP
0.508propagandista2601 SGWaAP
0.513pacifista2310 SGWaAP
0.521ľudák3807 SGWaAP
0.522vlastenec13770 SGWaAP