Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000internacionálny1509 SGWaAP
0.507internacionalizmus2044 SGWaAP
0.542internacionálne620 SGWaAP
0.542nacionálny2577 SGWaAP
0.588proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.590patriotický532 SGWaAP
0.591proletársky1032 SGWaAP
0.596antifašistický1344 SGWaAP
0.606internacionálna1928 SGWaAP
0.610národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.611kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.628antifašizmus694 SGWaAP
0.629nadnárodný11337 SGWaAP
0.648nacionalistický5917 SGWaAP
0.651anarchistický1321 SGWaAP
0.653imperialistický1731 SGWaAP
0.658ideologický19546 SGWaAP
0.658marxistický3814 SGWaAP
0.659korporatívny1027 SGWaAP
0.661multikultúrny3742 SGWaAP
0.662nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.663východoeurópsky6067 SGWaAP
0.666boľševizmus3476 SGWaAP