Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000internácia1287 SGWaAP
0.431internačný_tábor1042 SGWaAP
0.452internovať1333 SGWaAP
0.498deportácia13952 SGWaAP
0.531zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.539láger4298 SGWaAP
0.543koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.555perzekúcia7796 SGWaAP
0.561uväznenie6731 SGWaAP
0.563tajne_vysvätený865 SGWaAP
0.587koncentrák6007 SGWaAP
0.591represálie4171 SGWaAP
0.592centralizačný439 SGWaAP
0.592potlačenie_povstanie1490 SGWaAP