Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000interná_klinika2693 SGWaAP
0.177chirurgická_klinika1953 SGWaAP
0.197neurologická_klinika1205 SGWaAP
0.337Neurologický645 SGWaAP
0.377urologická_klinika566 SGWaAP
0.377klinika_FN422 SGWaAP
0.382klinika_anestéziológia663 SGWaAP
0.387interné_oddelenie5050 SGWaAP
0.391chirurgické_oddelenie3508 SGWaAP
0.393Klinika5526 SGWaAP
0.408Lekársky_fakulta6481 SGWaAP
0.410ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.412úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.428Univerzitný_nemocnica3600 SGWaAP
0.429hematológia4930 SGWaAP