Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000intenzifikácia4362 SGWaAP
0.509intenzifikovať451 SGWaAP
0.550ekologizácia2527 SGWaAP
0.604chemizácia826 SGWaAP
0.606urbanizácia5204 SGWaAP
0.632ekonomizácia824 SGWaAP
0.633modernizácia104377 SGWaAP
0.643industrializácia5929 SGWaAP
0.651postupná29228 SGWaAP
0.657čistiareň_odpadová10084 SGWaAP
0.664racionalizácia11119 SGWaAP
0.667bioplynová_stanica4686 SGWaAP
0.669humanizácia4129 SGWaAP
0.669rozširovanie74907 SGWaAP
0.670revitalizácia39257 SGWaAP
0.679zvyšovanie188707 SGWaAP
0.679exploatácia1378 SGWaAP
0.680Modernizácia2220 SGWaAP
0.680zhodnocovanie_biologicky683 SGWaAP
0.685vybudovanie114781 SGWaAP