Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000intenzívna96745 SGWaAP
0.487dlhotrvajúca16489 SGWaAP
0.568intenzívny67605 SGWaAP
0.630intenzívne47081 SGWaAP
0.648nepretržitá16029 SGWaAP
0.652výrazná222068 SGWaAP
0.658intenzívne132419 SGWaAP
0.660komplexná137808 SGWaAP
0.675dlhotrvajúci18831 SGWaAP
0.681kontinuálna8067 SGWaAP
0.685silná498571 SGWaAP
0.688neustála38456 SGWaAP
0.689dlhodobá161102 SGWaAP
0.696pretrvávajúca19270 SGWaAP
0.696okamžitá52559 SGWaAP
0.698zintenzívňovať4605 SGWaAP
0.705Intenzívny1542 SGWaAP
0.711koncentrovaná13522 SGWaAP
0.713rozsiahla134586 SGWaAP
0.716úporná1781 SGWaAP
0.717osviežujúca12251 SGWaAP
0.717akútna54350 SGWaAP
0.718prenikavá5528 SGWaAP
0.724trvalá60981 SGWaAP