Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000intelektuálsky569 SGWaAP
0.472ľavičiarsky645 SGWaAP
0.494nihilistický533 SGWaAP
0.500elitársky962 SGWaAP
0.516intelektuál31790 SGWaAP
0.527anarchistický1321 SGWaAP
0.532šovinistický986 SGWaAP
0.533dekadentný1742 SGWaAP
0.534malomeštiacky924 SGWaAP
0.535obskúrny1017 SGWaAP
0.538rebelantský733 SGWaAP
0.542moralistický466 SGWaAP
0.547proletársky1032 SGWaAP
0.550cynický7007 SGWaAP
0.552idealistický2557 SGWaAP
0.553snobský1341 SGWaAP
0.557úzkoprsý1279 SGWaAP
0.559vyumelkovaný601 SGWaAP
0.563intelektuálska710 SGWaAP
0.568tradicionalistický751 SGWaAP
0.569klerikálny635 SGWaAP
0.569puritánsky976 SGWaAP
0.570pacifistický489 SGWaAP
0.577dogmatický2709 SGWaAP
0.578distingvovaný1167 SGWaAP