Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000intelektuálska710 SGWaAP
0.523elitárska777 SGWaAP
0.523malomeštiacka950 SGWaAP
0.539snobská1281 SGWaAP
0.541intelektuálna23968 SGWaAP
0.549malomestská935 SGWaAP
0.558meštiacka1504 SGWaAP
0.563intelektuálsky569 SGWaAP
0.569cynická3428 SGWaAP
0.573moralistická464 SGWaAP
0.588úzkoprsá542 SGWaAP
0.601čudácka600 SGWaAP
0.605intelektuálna_elita1449 SGWaAP
0.615prostoduchá847 SGWaAP
0.617krčmová3078 SGWaAP
0.619bigotná589 SGWaAP
0.619obskúrna1088 SGWaAP
0.621pokrytecká2561 SGWaAP
0.622dekadentná1686 SGWaAP
0.623bohémska1364 SGWaAP
0.624samoľúba928 SGWaAP
0.625prvoplánová2902 SGWaAP
0.626ľavičiarska483 SGWaAP
0.628povýšenecká980 SGWaAP
0.630bezduchá3709 SGWaAP