Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000intelektuálne8438 SGWaAP
0.428myšlienkové4110 SGWaAP
0.491filozofické10273 SGWaAP
0.537mravné6459 SGWaAP
0.537humanistické2443 SGWaAP
0.547morálne31437 SGWaAP
0.577ideologické6710 SGWaAP
0.577rozumové3031 SGWaAP
0.580metafyzické1496 SGWaAP
0.581duchovné62483 SGWaAP
0.581náboženské27478 SGWaAP
0.588svetonázorové679 SGWaAP
0.590emocionálne12452 SGWaAP
0.597lingvistické1174 SGWaAP
0.597literárne43083 SGWaAP
0.597religiózne805 SGWaAP
0.600žurnalistické685 SGWaAP
0.600ideové3864 SGWaAP
0.600idealistické858 SGWaAP
0.607vedomostné972 SGWaAP
0.608postmoderné1489 SGWaAP
0.610faktografické449 SGWaAP
0.611ezoterické1661 SGWaAP
0.612kolektívne18148 SGWaAP
0.613tvorivé20951 SGWaAP