Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000intelektuálna_elita1449 SGWaAP
0.449intelektuál31790 SGWaAP
0.521ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.538mienkotvorná1976 SGWaAP
0.545vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.558vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.577buržoázia8590 SGWaAP
0.587vzdelanec9624 SGWaAP
0.589národne_orientovaná895 SGWaAP
0.591buržoázna6997 SGWaAP
0.596ľavica44499 SGWaAP
0.596elita99283 SGWaAP
0.601ideológ6864 SGWaAP
0.605intelektuálska710 SGWaAP
0.606svetoobčan1117 SGWaAP
0.609národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.614štátotvorná1068 SGWaAP
0.617elitárska777 SGWaAP
0.618poprevratová951 SGWaAP
0.619čechoslovakista1225 SGWaAP
0.621liberálna27803 SGWaAP
0.627ľavicová26769 SGWaAP