Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000integračná_ambícia956 SGWaAP
0.328euroatlantická_štruktúra1055 SGWaAP
0.434zahraničnopolitická_orientácia917 SGWaAP
0.486euroatlantická1905 SGWaAP
0.499západný_Balkán5745 SGWaAP
0.551zahraničnopolitická5070 SGWaAP
0.556plnoprávne_členstvo484 SGWaAP
0.563územná_celistvosť4195 SGWaAP
0.573národnoštátny_záujem1307 SGWaAP
0.577prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.579reformné_úsilie932 SGWaAP
0.595Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.601severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.612vnútropolitický4212 SGWaAP
0.616demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.620vnútropolitická6821 SGWaAP
0.620euroatlantické710 SGWaAP
0.622NATO173055 SGWaAP
0.622nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.630ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.631kodanské_kritérium745 SGWaAP
0.632zahraničnopolitický4359 SGWaAP