Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000insitné661 SGWaAP
0.456insitné_umenie2001 SGWaAP
0.503insitný2389 SGWaAP
0.556insitná1359 SGWaAP
0.577výtvarné32731 SGWaAP
0.580insitný_maliar1266 SGWaAP
0.585vojvodinské779 SGWaAP
0.606poetické5640 SGWaAP
0.611umelecké47661 SGWaAP
0.632svojrázne2229 SGWaAP
0.633bábkarstvo694 SGWaAP
0.633surrealistické873 SGWaAP
0.634literárne43083 SGWaAP
0.635postmoderné1489 SGWaAP
0.637sochárske3675 SGWaAP
0.646divadelné24060 SGWaAP
0.646insitná_maliarka446 SGWaAP
0.650konceptuálne2262 SGWaAP
0.652Galéria_insitné981 SGWaAP
0.654filmárske1217 SGWaAP
0.656avantgardné1736 SGWaAP
0.659svojbytné545 SGWaAP
0.661maliarstvo12894 SGWaAP