Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000inovácia150229 SGWaAP
0.383inovačný16847 SGWaAP
0.439inovačná16710 SGWaAP
0.500technológia800914 SGWaAP
0.538znalostná_ekonomika3973 SGWaAP
0.542inovačné6820 SGWaAP
0.545konkurencieschopnosť54508 SGWaAP
0.546technologická66361 SGWaAP
0.553technologický_pokrok5827 SGWaAP
0.560excelentnosť5978 SGWaAP
0.561internacionalizácia4543 SGWaAP
0.587digitalizácia28519 SGWaAP
0.600biotechnológia9481 SGWaAP
0.602neustále_zdokonaľovanie1070 SGWaAP
0.606znalostná3652 SGWaAP
0.608robotizácia2223 SGWaAP