Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000inkvizícia9172 SGWaAP
0.341inkvizičný1322 SGWaAP
0.389kacír4804 SGWaAP
0.439inkvizítor4387 SGWaAP
0.462inkvizičná480 SGWaAP
0.473kacírstvo2847 SGWaAP
0.486heréza5062 SGWaAP
0.506križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.520pápežstvo2697 SGWaAP
0.536čarodejníctvo4420 SGWaAP
0.542templár8573 SGWaAP
0.550heretik5263 SGWaAP
0.558križiacka1359 SGWaAP
0.571slobodomurárstvo3918 SGWaAP
0.578tmárstvo1318 SGWaAP
0.589katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.601krížová_výprava2614 SGWaAP
0.602hrôzovláda742 SGWaAP
0.603bosoráctvo1686 SGWaAP
0.608kacírske556 SGWaAP