Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000iniciátorka2858 SGWaAP
0.333organizátorka12975 SGWaAP
0.358spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.468zakladateľka14011 SGWaAP
0.491koordinátorka18026 SGWaAP
0.493realizátorka578 SGWaAP
0.520spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.531garantka1145 SGWaAP
0.546odborná_garantka862 SGWaAP
0.554podporovateľka879 SGWaAP
0.554iniciátor30095 SGWaAP
0.579spoluautorka5341 SGWaAP
0.593propagátorka1014 SGWaAP
0.595štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.597projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.620aktivistka10618 SGWaAP
0.638ambasádorka4007 SGWaAP
0.643riaditeľka212781 SGWaAP
0.647zriaďovateľka601 SGWaAP
0.651vydavateľka1576 SGWaAP
0.657účastníčka20611 SGWaAP
0.659priekopníčka2093 SGWaAP
0.659zostavovateľka1496 SGWaAP
0.665predsedníčka85591 SGWaAP