Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000informačne3402 SGWaAP
0.538faktograficky1049 SGWaAP
0.543myšlienkovo3733 SGWaAP
0.575obsahovo19327 SGWaAP
0.620obsažný1632 SGWaAP
0.630intelektuálne6414 SGWaAP
0.635obsažná1747 SGWaAP
0.645spravodajsky1024 SGWaAP
0.657hodnotovo4956 SGWaAP
0.663komunikačne1719 SGWaAP
0.666argumentačne2356 SGWaAP
0.669jazykovo9101 SGWaAP
0.672čitateľsky3366 SGWaAP
0.672didakticky1077 SGWaAP
0.679čítavá533 SGWaAP
0.680kontextovo518 SGWaAP
0.681vedomostne1378 SGWaAP
0.682textovo2398 SGWaAP
0.698sémanticky1569 SGWaAP
0.699publicisticky684 SGWaAP
0.702obsažné678 SGWaAP