Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000infiltrácia8009 SGWaAP
0.532prenikanie17246 SGWaAP
0.549akumulácia17176 SGWaAP
0.591deštrukcia24245 SGWaAP
0.595infiltrovať4515 SGWaAP
0.602šírenie127552 SGWaAP
0.623difúzia4543 SGWaAP
0.626prienik51819 SGWaAP
0.630infiltračná554 SGWaAP
0.634prerastanie3127 SGWaAP
0.635invázia35802 SGWaAP
0.649metastatická1062 SGWaAP
0.649patologická16352 SGWaAP
0.652nahromadenie7967 SGWaAP
0.653novotvar15725 SGWaAP