Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000infantilnosť692 SGWaAP
0.293detinskosť1082 SGWaAP
0.335naivnosť1603 SGWaAP
0.393naivita15517 SGWaAP
0.429primitívnosť1449 SGWaAP
0.440neohrabanosť620 SGWaAP
0.448prostoduchosť533 SGWaAP
0.448patetickosť603 SGWaAP
0.452infantilná2383 SGWaAP
0.457vulgárnosť4421 SGWaAP
0.470teatrálnosť1155 SGWaAP
0.472detskosť426 SGWaAP
0.478morbídnosť588 SGWaAP
0.488plytkosť1998 SGWaAP
0.491sentimentálnosť637 SGWaAP
0.493umelosť925 SGWaAP
0.495povrchnosť7196 SGWaAP
0.499vtipnosť1308 SGWaAP
0.500tuposť3460 SGWaAP
0.505sentimentalita2386 SGWaAP
0.508úchylnosť627 SGWaAP
0.509perverznosť1043 SGWaAP
0.509trápnosť3739 SGWaAP