Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000industrializácia5929 SGWaAP
0.383urbanizácia5204 SGWaAP
0.484kolektivizácia3501 SGWaAP
0.567globalizácia36583 SGWaAP
0.569robotizácia2223 SGWaAP
0.572revolúcia158240 SGWaAP
0.581manufaktúrna675 SGWaAP
0.584populačná_explózia1347 SGWaAP
0.594rozmach30385 SGWaAP
0.594konjunktúra6687 SGWaAP
0.595demokratizácia9510 SGWaAP
0.599veľkovýroba3068 SGWaAP
0.605kolonizácia10088 SGWaAP
0.617chemizácia826 SGWaAP
0.623vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.636elektrifikácia6029 SGWaAP
0.636robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.636agrárne1008 SGWaAP
0.640dekolonizácia508 SGWaAP
0.643intenzifikácia4362 SGWaAP
0.648globalizačný2266 SGWaAP
0.648technologický_pokrok5827 SGWaAP
0.655feudalizmus6612 SGWaAP
0.657demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.662osídľovanie4919 SGWaAP
0.664exploatácia1378 SGWaAP
0.664násilná_kolektivizácia458 SGWaAP
0.664ateizácia661 SGWaAP
0.665agrárna9616 SGWaAP
0.665povojnová13628 SGWaAP
0.669revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.669družstevníctvo2069 SGWaAP
0.670pozemková_reforma3464 SGWaAP
0.671emancipácia7999 SGWaAP
0.671národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.672malovýroba721 SGWaAP
0.673poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.674kolonializmus3058 SGWaAP
0.676kapitalistická11577 SGWaAP