Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000industrializácia5929 SGWaAP
0.383urbanizácia5204 SGWaAP
0.484kolektivizácia3501 SGWaAP
0.567globalizácia36583 SGWaAP
0.569robotizácia2223 SGWaAP
0.572revolúcia158240 SGWaAP
0.581manufaktúrna675 SGWaAP
0.584populačná_explózia1347 SGWaAP
0.594rozmach30385 SGWaAP
0.594konjunktúra6687 SGWaAP
0.595demokratizácia9510 SGWaAP
0.599veľkovýroba3068 SGWaAP
0.605kolonizácia10088 SGWaAP
0.617chemizácia826 SGWaAP
0.623vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.636elektrifikácia6029 SGWaAP
0.636robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.636agrárne1008 SGWaAP
0.640dekolonizácia508 SGWaAP
0.643intenzifikácia4362 SGWaAP
0.648globalizačný2266 SGWaAP