Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000indoeurópsky2234 SGWaAP
0.281indoeurópska805 SGWaAP
0.333prajazyk415 SGWaAP
0.357praslovanský676 SGWaAP
0.381praslovančina499 SGWaAP
0.402germánsky4997 SGWaAP
0.403slovanský43645 SGWaAP
0.416východoslovanský433 SGWaAP
0.420západoslovanský604 SGWaAP
0.450Árijec756 SGWaAP
0.499árijec1665 SGWaAP
0.502južnoslovanský423 SGWaAP
0.507etnonymum471 SGWaAP
0.514Germán7099 SGWaAP
0.515staroslovanský1193 SGWaAP
0.521praslovanské426 SGWaAP