Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000individualizmus8799 SGWaAP
0.257kolektivizmus1831 SGWaAP
0.312egoizmus16497 SGWaAP
0.353hedonizmus2092 SGWaAP
0.367relativizmus5097 SGWaAP
0.377nihilizmus3239 SGWaAP
0.380konformizmus1169 SGWaAP
0.381materializmus9225 SGWaAP
0.382individualistická1297 SGWaAP
0.384liberalizmus19638 SGWaAP
0.396konzumizmus1740 SGWaAP
0.404konzervativizmus7677 SGWaAP
0.409individualistický1468 SGWaAP
0.415pragmatizmus5424 SGWaAP
0.421racionalizmus3906 SGWaAP
0.436egocentrizmus2227 SGWaAP
0.438tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.438subjektivizmus1824 SGWaAP
0.445utilitarizmus1208 SGWaAP
0.453idealizmus5687 SGWaAP
0.456dogmatizmus2038 SGWaAP
0.462sebectvo10545 SGWaAP
0.463fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.465anarchizmus1903 SGWaAP