Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000individualita25549 SGWaAP
0.417individuálnosť1185 SGWaAP
0.582prirodzenosť38015 SGWaAP
0.585emocionalita3657 SGWaAP
0.603jedinečnosť36267 SGWaAP
0.622osobitosť20679 SGWaAP
0.622osobnostná11896 SGWaAP
0.623danosť17665 SGWaAP
0.628kreativita68394 SGWaAP
0.642individualizmus8799 SGWaAP
0.650charakterová_vlastnosť4041 SGWaAP
0.655spontánnosť8514 SGWaAP
0.656charakterová_črta1607 SGWaAP
0.659individualista3173 SGWaAP
0.665subjektivita5117 SGWaAP
0.669osobnostná_charakteristika1523 SGWaAP
0.669empatia28412 SGWaAP
0.671sebavyjadrenie3057 SGWaAP
0.672osobnostná_črta1491 SGWaAP
0.672kreatívnosť1841 SGWaAP
0.677svojskosť518 SGWaAP
0.678individualizácia4897 SGWaAP
0.678tvorivosť58760 SGWaAP
0.680neopakovateľnosť1756 SGWaAP