Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000individualistický1468 SGWaAP
0.409individualizmus8799 SGWaAP
0.420individualistická1297 SGWaAP
0.454egoistický4689 SGWaAP
0.471racionalistický771 SGWaAP
0.486individualistické489 SGWaAP
0.494egocentrický1625 SGWaAP
0.496elitársky962 SGWaAP
0.502materialistický3326 SGWaAP
0.503kolektivistický424 SGWaAP
0.536úzkoprsý1279 SGWaAP
0.539hedonistický606 SGWaAP
0.547idealistický2557 SGWaAP
0.552rovnostársky702 SGWaAP
0.554kolektivizmus1831 SGWaAP
0.555nihilistický533 SGWaAP
0.561postmoderný4382 SGWaAP
0.566sebecký10479 SGWaAP
0.566malomeštiacky924 SGWaAP
0.567pragmatický10466 SGWaAP
0.576individualista3173 SGWaAP
0.582anarchistický1321 SGWaAP
0.582hedonizmus2092 SGWaAP
0.583altruistický830 SGWaAP
0.584konformizmus1169 SGWaAP