Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000individualistická1297 SGWaAP
0.361kolektivistická547 SGWaAP
0.382individualizmus8799 SGWaAP
0.404materialistická3135 SGWaAP
0.420individualistický1468 SGWaAP
0.447egoistická2566 SGWaAP
0.478hedonistická508 SGWaAP
0.479racionalistická730 SGWaAP
0.500postmoderná6303 SGWaAP
0.510elitárska777 SGWaAP
0.513individualistické489 SGWaAP
0.526rovnostárska689 SGWaAP
0.528idealistická2200 SGWaAP
0.540kolektivizmus1831 SGWaAP
0.548pozitivistická722 SGWaAP
0.549sekulárna5098 SGWaAP
0.549egocentrická798 SGWaAP
0.550utopická2272 SGWaAP
0.559konformizmus1169 SGWaAP
0.560tradicionalistická535 SGWaAP
0.563pluralistická774 SGWaAP
0.566morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.567humanistická6387 SGWaAP