Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000individuálny128156 SGWaAP
0.489individuálne86444 SGWaAP
0.490individuálna161220 SGWaAP
0.529individuálne69305 SGWaAP
0.594skupinový19342 SGWaAP
0.641špecifický115692 SGWaAP
0.642konkrétny329224 SGWaAP
0.645Individuálny2219 SGWaAP
0.685komplexný98362 SGWaAP
0.705optimálny53452 SGWaAP
0.707vlastný936552 SGWaAP
0.718celostný2820 SGWaAP
0.720diferencovaný6836 SGWaAP
0.722tréningový57940 SGWaAP
0.734cielený13907 SGWaAP
0.738behaviorálny2155 SGWaAP
0.739individualizácia4897 SGWaAP
0.741profesionálny225405 SGWaAP
0.742výkonnostný15309 SGWaAP
0.742osobnostný26096 SGWaAP
0.743adekvátny18587 SGWaAP
0.743osobitý23586 SGWaAP
0.744tímový20280 SGWaAP