Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000individuálnosť1185 SGWaAP
0.417individualita25549 SGWaAP
0.514svojskosť518 SGWaAP
0.529neopakovateľnosť1756 SGWaAP
0.544výlučnosť2567 SGWaAP
0.545subjektívnosť1374 SGWaAP
0.546svojráznosť1282 SGWaAP
0.550mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.552emocionálnosť636 SGWaAP
0.555osobitosť20679 SGWaAP
0.559racionálnosť1325 SGWaAP
0.560jedinečnosť36267 SGWaAP
0.566vyhranenosť698 SGWaAP
0.567osobitnosť766 SGWaAP
0.572zmyslovosť1015 SGWaAP
0.574autonómnosť2316 SGWaAP
0.584špecifickosť6839 SGWaAP
0.590exkluzívnosť639 SGWaAP
0.595prirodzenosť38015 SGWaAP
0.596citovosť1980 SGWaAP
0.598štruktúrovanosť490 SGWaAP
0.599individualizácia4897 SGWaAP