Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000individuálne86444 SGWaAP
0.448individuálna161220 SGWaAP
0.456individuálne69305 SGWaAP
0.489individuálny128156 SGWaAP
0.629jednotlivo27524 SGWaAP
0.648samostatne159449 SGWaAP
0.683Individuálny2219 SGWaAP
0.692konkrétny329224 SGWaAP
0.697diferencovane1969 SGWaAP
0.700konkrétna263667 SGWaAP
0.713individualizovať1236 SGWaAP
0.714vlastné_uváženie8978 SGWaAP
0.718optimálne23634 SGWaAP
0.718separátne1766 SGWaAP
0.721špecifická139968 SGWaAP
0.722flexibilne10091 SGWaAP
0.734adekvátne20996 SGWaAP
0.738prispôsobiť194246 SGWaAP
0.744operatívne11108 SGWaAP
0.750variabilne2407 SGWaAP
0.758nezávisle55744 SGWaAP