Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000individuálna161220 SGWaAP
0.448individuálne86444 SGWaAP
0.490individuálny128156 SGWaAP
0.532individuálne69305 SGWaAP
0.607Individuálny2219 SGWaAP
0.621špecifická139968 SGWaAP
0.660skupinová31330 SGWaAP
0.670konkrétna263667 SGWaAP
0.692osobná335947 SGWaAP
0.735vlastná1154123 SGWaAP
0.746charakteristika171177 SGWaAP
0.753osobitosť20679 SGWaAP
0.758štandardná125591 SGWaAP
0.760diferencovaná6123 SGWaAP
0.762konečná111377 SGWaAP
0.768individuálnosť1185 SGWaAP
0.768momentálna28387 SGWaAP
0.770krátkodobá35277 SGWaAP
0.771atypická9363 SGWaAP
0.772špecifika6884 SGWaAP
0.774odlišná89801 SGWaAP
0.775predbežná37159 SGWaAP