Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000indický_oceán2871 SGWaAP
0.124Indický_oceán5307 SGWaAP
0.244Karibský_more1201 SGWaAP
0.251karibské_more1468 SGWaAP
0.282tichý_oceán4589 SGWaAP
0.284Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.339Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.356súostrovie13629 SGWaAP
0.360stredozemné_more19625 SGWaAP
0.374Pacifik8223 SGWaAP
0.375atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.380pobrežie107140 SGWaAP
0.381južný_Pacifik750 SGWaAP
0.382atol3062 SGWaAP
0.383záliv33873 SGWaAP
0.392ostrov396576 SGWaAP
0.394Egejský_more1739 SGWaAP
0.401južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.413juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.422severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.422Karibik17568 SGWaAP
0.425východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.432egejské_more2301 SGWaAP
0.437západné_pobrežie8982 SGWaAP