Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000indiánska8887 SGWaAP
0.381domorodá3211 SGWaAP
0.415indiánsky10502 SGWaAP
0.418indián15568 SGWaAP
0.459eskimácka400 SGWaAP
0.465Indián33608 SGWaAP
0.471polynézska659 SGWaAP
0.480indiánsky_kmeň3036 SGWaAP
0.481indiánske3957 SGWaAP
0.524domorodý_kmeň1659 SGWaAP
0.525beduínska518 SGWaAP
0.532indiánka1825 SGWaAP
0.542havajská2809 SGWaAP
0.543starodávna8691 SGWaAP
0.545mongolská3281 SGWaAP
0.549aztécky1374 SGWaAP
0.558Indiánsky699 SGWaAP
0.573berberská596 SGWaAP
0.579aborigén874 SGWaAP
0.579andská736 SGWaAP
0.583domorodý8764 SGWaAP
0.584slonia2169 SGWaAP
0.587africká30983 SGWaAP