Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000indián15568 SGWaAP
0.092Indián33608 SGWaAP
0.298domorodec25183 SGWaAP
0.300indiánsky_kmeň3036 SGWaAP
0.319domorodý_kmeň1659 SGWaAP
0.346domorodý8764 SGWaAP
0.375indiánsky10502 SGWaAP
0.418indiánska8887 SGWaAP
0.454aborigén874 SGWaAP
0.478amazonský1214 SGWaAP
0.480apač2378 SGWaAP
0.480indiánske3957 SGWaAP
0.495severoamerický_Indián546 SGWaAP
0.500Apač1118 SGWaAP
0.503šaman15095 SGWaAP
0.530domorodé_obyvateľstvo1690 SGWaAP
0.539indiánka1825 SGWaAP
0.544kovboj10722 SGWaAP
0.557domorodá3211 SGWaAP
0.563ľudožrút2421 SGWaAP