Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000inštitucionálna14506 SGWaAP
0.431inštitucionálne5817 SGWaAP
0.488inštitucionálny9550 SGWaAP
0.541integračná7282 SGWaAP
0.563decentralizácia11650 SGWaAP
0.571inštitucionálne1880 SGWaAP
0.590kompetenčná1061 SGWaAP
0.614multilaterálna2920 SGWaAP
0.624integrácia134962 SGWaAP
0.624ekonomická331597 SGWaAP
0.636internacionalizácia4543 SGWaAP
0.636metodologická3939 SGWaAP
0.639inštitúcia468506 SGWaAP
0.643infraštruktúrna1344 SGWaAP
0.643podmienenosť3501 SGWaAP
0.644legislatívna61404 SGWaAP
0.647hodnotová9496 SGWaAP
0.648evaluácia2486 SGWaAP
0.648ideová8337 SGWaAP