Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000inšpektor51529 SGWaAP
0.514inšpekcia56369 SGWaAP
0.523kontrolór29605 SGWaAP
0.549Inšpektor603 SGWaAP
0.574inšpektorát17874 SGWaAP
0.615zmocnenec2265 SGWaAP
0.637Inšpektorát2547 SGWaAP
0.647inšpektorka2508 SGWaAP
0.653inšpekčný2790 SGWaAP
0.655dozorca20506 SGWaAP
0.657hygienik17741 SGWaAP
0.659úrad1375090 SGWaAP
0.659inšpekčná7271 SGWaAP
0.661Inšpekcia1048 SGWaAP
0.665úradník148254 SGWaAP
0.668dozorný5157 SGWaAP
0.679colník30317 SGWaAP
0.686dozorujúci1285 SGWaAP
0.689referent18292 SGWaAP
0.695poverený51088 SGWaAP
0.697komisár65708 SGWaAP
0.697strážmajster4078 SGWaAP
0.699riaditeľ787271 SGWaAP
0.700tajomník66290 SGWaAP