Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000impresionizmus2995 SGWaAP
0.218expresionizmus3275 SGWaAP
0.230surrealizmus5446 SGWaAP
0.239kubizmus2577 SGWaAP
0.313symbolizmus4007 SGWaAP
0.317romantizmus12850 SGWaAP
0.345impresionista2829 SGWaAP
0.350futurizmus1414 SGWaAP
0.354klasicizmus6827 SGWaAP
0.375dadaizmus1016 SGWaAP
0.388impresionistický1048 SGWaAP
0.396secesia4345 SGWaAP
0.406impresionistická884 SGWaAP
0.406manierizmus887 SGWaAP
0.428avantgarda8447 SGWaAP
0.429maliarstvo12894 SGWaAP
0.434poetizmus1678 SGWaAP
0.446naturalizmus2845 SGWaAP
0.452expresionista666 SGWaAP
0.457nadrealizmus1563 SGWaAP
0.463realizmus17755 SGWaAP
0.463konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.464surrealista2123 SGWaAP
0.464barok14167 SGWaAP