Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000impozantnosť414 SGWaAP
0.325monumentálnosť999 SGWaAP
0.328majestátnosť3709 SGWaAP
0.368veľkoleposť4641 SGWaAP
0.452monumentalita859 SGWaAP
0.497malebnosť1468 SGWaAP
0.500mohutnosť5746 SGWaAP
0.513honosnosť854 SGWaAP
0.515rozľahlosť1628 SGWaAP
0.526vznešenosť8312 SGWaAP
0.558majestátna8310 SGWaAP
0.576pompéznosť2445 SGWaAP
0.590tajuplnosť977 SGWaAP
0.591podmanivosť409 SGWaAP
0.594pôsobivosť2528 SGWaAP
0.595impozantná9419 SGWaAP
0.601masívnosť994 SGWaAP
0.604elegantnosť919 SGWaAP
0.605pôvab19895 SGWaAP
0.612nezvyčajnosť976 SGWaAP
0.617nevšednosť1453 SGWaAP
0.619majestátny11621 SGWaAP
0.620impozantný12312 SGWaAP
0.622ohromovať2569 SGWaAP