Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imperializmus6287 SGWaAP
0.340militarizmus1490 SGWaAP
0.353kolonializmus3058 SGWaAP
0.359neokolonializmus512 SGWaAP
0.366boľševizmus3476 SGWaAP
0.371imperialista2426 SGWaAP
0.374imperialistická2821 SGWaAP
0.383imperialistický1731 SGWaAP
0.405sionizmus4004 SGWaAP
0.410totalitarizmus2624 SGWaAP
0.412kapitalizmus65672 SGWaAP
0.415nacionalizmus26046 SGWaAP
0.418globalizmus815 SGWaAP
0.444liberalizmus19638 SGWaAP
0.469nacizmus17825 SGWaAP
0.472izolacionizmus1027 SGWaAP
0.472internacionalizmus2044 SGWaAP
0.476marxizmus13099 SGWaAP
0.479antikomunizmus1458 SGWaAP
0.483kapitalistický11913 SGWaAP
0.498revizionizmus1308 SGWaAP
0.498fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.503diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.506kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.507antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.509fašizmus43617 SGWaAP
0.511despotizmus1477 SGWaAP
0.511šovinizmus3737 SGWaAP
0.511oportunizmus2274 SGWaAP
0.517establišment2342 SGWaAP
0.521komunizmus85978 SGWaAP
0.522pacifizmus1171 SGWaAP
0.522protekcionizmus3882 SGWaAP
0.523proletariát6763 SGWaAP
0.526vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.530sionista5471 SGWaAP
0.532etatizmus1393 SGWaAP
0.538sekularizmus3288 SGWaAP
0.539marxista5377 SGWaAP
0.539diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.539diktatúra24909 SGWaAP
0.540separatizmus2163 SGWaAP
0.543kapitalistická11577 SGWaAP