Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imperialistický1731 SGWaAP
0.323imperialista2426 SGWaAP
0.376imperialistická2821 SGWaAP
0.383imperializmus6287 SGWaAP
0.459zločinný3119 SGWaAP
0.469vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.471sionistický2350 SGWaAP
0.491boľševizmus3476 SGWaAP
0.497kapitalistický11913 SGWaAP
0.498veľmocenský627 SGWaAP
0.507boľševický4033 SGWaAP
0.509militaristický449 SGWaAP
0.518zločinecký4740 SGWaAP
0.530imperiálny1524 SGWaAP
0.533militarizmus1490 SGWaAP
0.536podvratný723 SGWaAP
0.538buržoázny4038 SGWaAP
0.540štváč835 SGWaAP
0.551sionista5471 SGWaAP
0.552genocídny463 SGWaAP
0.552fašistický12968 SGWaAP
0.558ideologický19546 SGWaAP