Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imperialistická2821 SGWaAP
0.374imperializmus6287 SGWaAP
0.376imperialistický1731 SGWaAP
0.408militaristická594 SGWaAP
0.413imperialista2426 SGWaAP
0.443imperiálna2833 SGWaAP
0.446sionistická2063 SGWaAP
0.470kapitalistická11577 SGWaAP
0.474boľševická3900 SGWaAP
0.479kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.482propagandistická4384 SGWaAP
0.483antikomunistická987 SGWaAP
0.489militarizmus1490 SGWaAP
0.499veľmocenská990 SGWaAP
0.503buržoázna6997 SGWaAP
0.504vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.507dobyvačná1137 SGWaAP
0.511vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.513zločinná1877 SGWaAP
0.514kontrarevolučná800 SGWaAP
0.525neokolonializmus512 SGWaAP
0.526diktatúra24909 SGWaAP
0.528revizionistická753 SGWaAP
0.528boľševizmus3476 SGWaAP