Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imperialista2426 SGWaAP
0.323imperialistický1731 SGWaAP
0.371imperializmus6287 SGWaAP
0.391sionista5471 SGWaAP
0.412vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.413imperialistická2821 SGWaAP
0.433kapitalista14057 SGWaAP
0.479okupant9714 SGWaAP
0.490propagandista2601 SGWaAP
0.493zapredanec2345 SGWaAP
0.501boľševizmus3476 SGWaAP
0.505vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.515boľševik14514 SGWaAP
0.521štváč835 SGWaAP
0.531kolaborant5109 SGWaAP
0.533vlastizradca2904 SGWaAP
0.534sionistický2350 SGWaAP
0.538komunista120716 SGWaAP
0.539veľkokapitál675 SGWaAP
0.539kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.542kolonialista588 SGWaAP
0.562revizionista744 SGWaAP
0.568buržuj1376 SGWaAP
0.568hrdlorez2231 SGWaAP
0.570diverzant869 SGWaAP
0.575kapitalistický11913 SGWaAP
0.577neokolonializmus512 SGWaAP
0.577otrokár4337 SGWaAP
0.578militarizmus1490 SGWaAP
0.578propaganda58977 SGWaAP
0.580kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.583marxista5377 SGWaAP
0.589rus14501 SGWaAP
0.589nacista32919 SGWaAP
0.593Hitler54756 SGWaAP
0.594reakcionár676 SGWaAP
0.596sionistická2063 SGWaAP
0.597sionizmus4004 SGWaAP
0.598iredentista423 SGWaAP
0.598diktátor26699 SGWaAP
0.599nacionalista17726 SGWaAP
0.601internacionalista776 SGWaAP
0.601boľševický4033 SGWaAP
0.603zradca21291 SGWaAP