Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imperialista2426 SGWaAP
0.323imperialistický1731 SGWaAP
0.371imperializmus6287 SGWaAP
0.391sionista5471 SGWaAP
0.412vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.413imperialistická2821 SGWaAP
0.433kapitalista14057 SGWaAP
0.479okupant9714 SGWaAP
0.490propagandista2601 SGWaAP
0.493zapredanec2345 SGWaAP
0.501boľševizmus3476 SGWaAP
0.505vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.515boľševik14514 SGWaAP
0.521štváč835 SGWaAP
0.531kolaborant5109 SGWaAP
0.533vlastizradca2904 SGWaAP
0.534sionistický2350 SGWaAP
0.538komunista120716 SGWaAP
0.539veľkokapitál675 SGWaAP
0.539kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.542kolonialista588 SGWaAP
0.562revizionista744 SGWaAP
0.568buržuj1376 SGWaAP