Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imperiálny1524 SGWaAP
0.441imperiálna2833 SGWaAP
0.487veľmocenský627 SGWaAP
0.508militaristický449 SGWaAP
0.530imperialistický1731 SGWaAP
0.552monarchistický541 SGWaAP
0.583cársky2931 SGWaAP
0.584imperiálne699 SGWaAP
0.603absolutistický1107 SGWaAP
0.609dobyvačný588 SGWaAP
0.613aristokratický3011 SGWaAP
0.615koloniálny5000 SGWaAP
0.618veľmocenská990 SGWaAP
0.622koristnícky793 SGWaAP
0.629otrokársky1290 SGWaAP
0.631buržoázny4038 SGWaAP
0.632križiacky1414 SGWaAP
0.639dynastický759 SGWaAP
0.642boľševický4033 SGWaAP
0.642militaristická594 SGWaAP
0.646uzurpátor1094 SGWaAP
0.647absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.650anglosaský2903 SGWaAP
0.650mocenský18956 SGWaAP