Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imperiálna2833 SGWaAP
0.415veľmocenská990 SGWaAP
0.441imperiálny1524 SGWaAP
0.443imperialistická2821 SGWaAP
0.464militaristická594 SGWaAP
0.490imperiálne699 SGWaAP
0.506dobyvateľská534 SGWaAP
0.514koloniálna7203 SGWaAP
0.516dobyvačná1137 SGWaAP
0.536svetovládna416 SGWaAP
0.560koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.569vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.575superveľmoc3969 SGWaAP
0.581monarchistická588 SGWaAP
0.585žoldnierska664 SGWaAP
0.589napoleonská566 SGWaAP
0.601cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.604boľševická3900 SGWaAP
0.604veľmocenský627 SGWaAP
0.606mocenská17357 SGWaAP
0.609absolutistická947 SGWaAP
0.616habsburská2478 SGWaAP
0.616monarchia26468 SGWaAP
0.618militarizmus1490 SGWaAP