Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imperatívny_mandát656 SGWaAP
0.523pomerný_volebný739 SGWaAP
0.542zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.603ústavný63263 SGWaAP
0.609retroaktivita3782 SGWaAP
0.612trestnoprávna_imunita1423 SGWaAP
0.624parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.624neústavná450 SGWaAP
0.647parlamentná52564 SGWaAP
0.649demokratické26181 SGWaAP
0.652demokratický64512 SGWaAP
0.655poslanecká_imunita4447 SGWaAP
0.657ústavne5512 SGWaAP
0.662poslanecký_mandát9636 SGWaAP
0.664protiústavne1035 SGWaAP
0.664priestupková_imunita1143 SGWaAP
0.664demokracia263683 SGWaAP
0.666všeľudové_hlasovanie1105 SGWaAP