Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imigrant28985 SGWaAP
0.161migrant70022 SGWaAP
0.273prisťahovalec30190 SGWaAP
0.320utečenec119902 SGWaAP
0.335azylant4712 SGWaAP
0.365ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.391ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.399nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.418moslim74254 SGWaAP
0.422emigrant16551 SGWaAP
0.428nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.438imigrácia10830 SGWaAP
0.442gastarbeiter1216 SGWaAP
0.476prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.484ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.503sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.512privandrovalec1033 SGWaAP
0.527utečenecká3814 SGWaAP
0.534nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.535Sýrčan7460 SGWaAP
0.541Róm205461 SGWaAP