Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000imigračný4317 SGWaAP
0.359prisťahovalecký1032 SGWaAP
0.448vízový2038 SGWaAP
0.459imigračné856 SGWaAP
0.483imigračný_úradník775 SGWaAP
0.503imigračná2654 SGWaAP
0.560vízová2940 SGWaAP
0.581vízum51245 SGWaAP
0.587ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.591protiteroristický2193 SGWaAP
0.596ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.609utečenecký902 SGWaAP
0.621konzulát9864 SGWaAP
0.622nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.623cudzinecký1172 SGWaAP
0.625nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.633migračný6859 SGWaAP
0.634vízové780 SGWaAP
0.637prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.640azyl40711 SGWaAP
0.647prisťahovalecké434 SGWaAP
0.651justičný7950 SGWaAP
0.652vstupné_vízum1492 SGWaAP
0.657vízová_povinnosť4499 SGWaAP
0.660azylový6404 SGWaAP